About the Journal

Zameranie časopisu

Revue sociálnych služieb je vedecký časopis, ktorý sa zameriava na problematiku sociálnej práce, sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej politiky. Časopis reagoval na domáceho publikačného priestoru pre interdisciplinárny diskurz v oblasti sociálnych služieb a sociálnej práce. V súlade s tým sa časopis zameriava:

  • na podporu teoretického diskurzu so zameraním na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb, opierajúceho sa o výsledky vedeckého bádania,
  • na zvýšenie pozornosti vzájomného vplyvu sociálnej politiky a sociálnej práce,
  • na podporu vedecko-výskumného diskurzu focusovaného na oblasť sociálnej ochrany na podporu kritického a otvoreného diskurzu.

Redakcia prijíma originálne, nepublikované texty, ktorých obsah je v súlade so zámermi časopisu. Rozsah textu je limitovaný počtom 10 000 – 20 000 znakov, vrátane všetkých súčastí textu.

Redakcia prijíma texty v slovenskom, českom a  anglickom jazyku.