Reviewers

Recenzenti

Okruh recenzentov je tvorený z interných členov (členov redakčnej rady) a externých členov.

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.,  FSV UCM v Trnave, SR,  prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., MBA, FF PU v Prešove, SR, doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., FSV UCM v Trnave, SR, prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD., UPJŠ Košice, SR, doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. , UJEP Ústí, ČR, Dr. Hab. Ursula Anna Domżał, prof. nadzw., UNS, Łodź, PL, PhDr. Michal Imrovič, PhD., FSV UCM v Trnave, SR, prof. PhDr. Peter Jusko, PhD., UCM BB, SR, PhDr. Pavla Kodymová, PhD., UK Praha, ČR, Dr.inź. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE, WSSE Gdańsk, PL, doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., FSV UCM v Trnave,  SR, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., KU v Ružomberku, SR, prof. Vladimir Pavlovič Šalajev, dr. fil. nauk, Joškar-Ola, Rusko, Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD., UHK Hradec Králové, ČR, doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., FZaSP TU v Trnave, SR, doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., FZaSP TU v Trnave, SR, prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., UPJŠ  Košice, SR, doc. PhDr. Ladislav Vaska,  PhD., UCM  BB, SR, Mgr. Et Mgr. Katarína Levická, PhD., DDaZpS Holíč, SR, PhDr. Zuzana Mičková, PhD., FF UCM v Trnave, SR, doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., FSV UCM v Trnave, SR, PhDr. Juraj Janček, PhD., ÚPSVaR Trnava, SR, doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., KU v Ružomberku, SR, PhDr. Lenka Stanová, PhD., FSV UCM v Trnave, SR, doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS,, FSV UCM v Trnave, SR, PhDr. Monika Orlíková, PhD., FSV UCM v Trnave, SR.