Editorial Team

Redakčná rada časopisu

Šéfredaktorka:

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.,  FSV UCM Trnava, SR

 

Zástupcovia/zástupkyne:

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., MBA,  PU Prešov, SR

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. FSV UCM  Trnava, SR

 

Členovia redakčnej rady:

prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD., UPJŠ Košice, SR

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., UJEP Ústí, ČR

Dr. Hab. Ursula Anna Domżał, prof. nadzw., UNS, Łodź, Poľsko

PhDr. Michal Imrovič, PhD., FSV UCM  Trnava, SR

prof. PhDr. Peter Jusko, PhD., UCM BB, SR

PhDr. Pavla Kodymová, PhD., UK Praha, ČR

Dr.inź. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE, WSSE Gdańsk, Poľsko

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., FSV UCM  Trnava, SR

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., KU Ružomberok, SR

prof. Vladimir Pavlovič Šalajev, dr. fil. nauk, Joškar-Ola, Rusko

Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD., UHK Hradec Králové, ČR

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., TU Trnava, SR

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., UPJŠ  Košice, SR

doc. PhDr. Ladislav Vaska,  PhD., UCM  BB

PhDr. Zuzana Mičková, PhD., FF UCM Trnava, SR

Mgr. Jana Koišová, PhD.,  FZV UCM Trnava, SR

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., FSVaZ UKF Nitra, SR

 

Technická redaktorka:

Mgr. Michaela Vaceková