Current Issue

Vol. 3 No. 1 (2023): Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb
					View Vol. 3 No. 1 (2023): Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb

Revue of Social Services/Revue sociálnych služieb

Vol. 3 No. 1 (2023)

About Issue Vol. 3 No. 1

 

EDITORIAL

 

Articles

OPLETALOVÁ Magdalena, TRUHLÁŘOVÁ Zuzana: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI A PRACOVNICE PŘI UKONČOVÁNÍ BYTOVÉ NOUZE – JAK EFEKTIVNĚ PODPOROVAT PODPORUJÍCÍ / SOCIAL WORKERS IN ENDING HOUSING NEED - HOW TO EFFECTIVELY SUPPORT SUPPORTERS

VAĽKO Michal, BUDAYOVÁ Zuzana: PERCEPTION OF SOCIAL WORK AND SOCIAL WORKERS OF GENERAL POPULATION IN SLOVAKIA

STRCULOVÁ Zuzana: ZELENÁ SOCIÁLNA PRÁCA AKO ODPOVEĎ NA GLOBALIZÁCIU / GREEN SOCIAL WORK AS A RESPONSE TO GLOBALIZATION

MOJŽÍŠOVÁ Adéla, TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, MARKOVÁ Aneta, PRÁZDNÁ Radka, HAVRÁNKOVÁ Ivana, ZIKL Pavel, NESLÁDEK Michal, BENDOVÁ Petra: SOCIÁLNÍ SLUŽBA TÝDENNÍ STACIONÁŘ V KONTEXTU PANDEMIE COVID-19 / WEEKLY INPATIENT SOCIAL SERVICE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

LEVICKÁ Jana: KU VZŤAHU SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB / ON THE RELATIONSHIP OF SOCIAL WORK AND SOCIAL SERVICES

 

Review

VACEKOVÁ Michaela: JULIA H. LITTELL, JACQUELINE CORCORAN, VIJAYAN PILLAI. 2008. SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSIS (POCKET GUIDE TO SOCIAL WORK RESEARCH METHODS). New York: Oxford University Press. 202 s. ISBN 978-0-19-532654-3.

Published: 2023-06-30
View All Issues